Congres Mijnbouwschade Groningen

14 december 2017 10:30 — 16:30
congres mijnbouwschade
Datum: 14 december 2017 10:30 — 16:30

De komende 10 jaar valt er veel werk te verwachten rond de afwikkeling van mijnbouwschade in Groningen, veroorzaakt door gaswinning. In alle lagen van het openbaar bestuur, bij de bevolking en het bedrijfsleven zijn thans de juridische en financiële gevolgen van de mijnbouwschade zichtbaar en voelbaar. Hoe komt er weer vertrouwen in de toekomst?

Veel hangt af van hoe de nieuwe organisatie en procedures van de schadeafhandeling (en versterkingsopgave) worden ingericht. Wat betekent dat bijv. voor de toepassing van het wettelijk bewijsvermoeden? Op 14 december wordt een congres georganiseerd dat een helder inzicht zal geven in de uitvoering in de praktijk. Op het congres zal u een gedegen juridisch fundament en een toetsingskader voor het proces en het schadeprotocol worden aangereikt.

Sprekers o.a.:

prof. dr. T.T. Postmes, Rijksuniversiteit Groningen Hoogleraar Sociale psychologie

prof. mr. dr. K.J. de Graaf, Rijksuniversiteit Groningen Adjunct-hoogleraar Bestuursrecht en duurzaamheid

prof. mr. dr. H.E. Bröring, Rijksuniversiteit Groningen Hoogleraar Integrale rechtsbeoefening

Prof. mr. A. Hammerstein, Radboud Universiteit Voorzitter adviescommissie NCG Schadeafhandeling

Mr.dr. M.K.G. Tjepkema, Universiteit Leiden Universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht

Meer informatie en aanmelden:

JVO Congres: 14 december om 10:30 t/m 16:30 in Nieuwspoort 
Volledige programma en sprekers via https://mijnbouwschadegroningen.info

Speciaal voor Poorters worden een aantal toegangskaarten gratis beschikbaar gesteld, aanmelden via info@pklc.com.  

De Johan van Oldenbarnevelt Academie is een initiatief van de Johan van Oldenbarnevelt Stichting, deze houdt zich bezig met bestuursrechtelijk schadevergoedingsrecht en het omgevingsrecht. De JVO-Academie heeft in het geval van de Groninger mijnbouwschade samenwerking gezocht met o.a. Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Leiden.

Deze pagina delen: