Briefing Nieuw Wetboek van Strafvordering

strafvordering 24 juni 2021
Datum:

Samenleving en strafrechtketen staan aan de vooravond van een urgente, historische operatie: de beoogde invoering van het nieuwe Wetboek van Strafvordering. 

Voor een toelichting op deze operatie organiseerde de Commissie Implementatie nieuw Wetboek van Strafvordering (Commissie Letschert) een korte briefing. Deze briefing vond plaats op donderdag 24 juni tussen 14.00 en 15.00 uur in Nieuwspoort.

De commissie presenteerde ook het cahier Naar voren bewegen. Hierin komen mensen uit de top van de strafrechtketen, het ministerie en de commissieleden aan het woord. Ze gaan in de gebundelde interviews in op het belang van samenleving, democratische rechtsorde en strafrechtspleging bij dit nieuwe wetboek.

Er werd een toelichting gegeven op het hoe en waarom van het nieuwe Wetboek van Strafvordering, door:

 • Prof. dr Rianne Letschert, commissievoorzitter

 • Mr Marion Damave, hoofd afdeling straf- en sanctierecht ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Mr Gerrit van der Burg, voorzitter College van procureurs-generaal van het openbaar ministerie
 • Mr Peter Pulles, voorzitter presidentenvergadering, voorzitter regiegroep strafrecht, president rechtbank Limburg

 • Mr Fred Westerbeke, politiechef eenheid Rotterdam, landelijke portefeuillehouder generieke opsporing

Het huidige wetboek uit 1926 is, ook na veel lapwerk, hard toe aan groot onderhoud en vernieuwing, onder andere:

 • om het mogelijk te maken doorlooptijden van strafzaken te versnellen,
 • om moderne vormen van misdaad, zoals digitale criminaliteit en ondermijning, doeltreffender aan te pakken,
 • om bij te dragen aan een betere kwaliteit van berechting, privacy en transparantie,
 • om administratieve lasten fors terug te dringen,
 • om rechtsontwikkeling een wettelijke basis te geven,
 • om het toekomstbestendiger, inzichtelijker en begrijpelijker te maken, met heldere procedures en goed geregelde rechtswaarborgen – in het bijzonder voor verdachten, getuigen en slachtoffers. Voor hen bevat het nieuwe wetboek ook een overzichtelijke catalogus van rechten die op onderdelen zijn versterkt.

Het nieuwe wetboek brengt de basis weer op orde. Dit versterkt de democratische rechtsorde en strafrechtketen structureel. Na invoering kan Nederland met dit nieuwe wetboek weer tientallen jaren vooruit.

In de Provinciezaal van Nieuwspoort was wegens het coronabeleid slechts een gering aantal plaatsen beschikbaar. 

De briefing was live te volgen en kan teruggekeken worden via deze link.

Deze pagina delen: