Boekpresentatie 'Politie en liefde in tijden van onveiligheid'van Bob Hoogenboom - Boom uitgevers Den Haag

15 december 2017 16:00 — 17:00
9789462747944
Datum: 15 december 2017 16:00 — 17:00

Politie en liefde in tijden van onveiligheid is een inleiding op de vraag wat de functie, de cultuur en de waardengedrevenheid van de politie zijn. Maar het is ook een vroeg commentaar op de vorming van de Nationale politie.

Aandacht voor functie, cultuur en waarden van de politie is nodig, omdat theoretische grondslagen van ‘wat politie is’ voor een deel in de vergetelheid zijn geraakt. Veel onderzoek beperkt zich tot de meest zichtbare vormen van de politie en raakt niet echt diep aan de opsporing, de geweldsfunctie, inlichtingenprocessen, technologisering en internationalisering en alleen oppervlakkig aan nieuwe vormen van ‘politie’.

De politie is ‘nog slechts’ een van de vele organisaties in ‘het politiecomplex’ van gemeentelijke toezichthouders, BOA’s, inspecties, autoriteiten en een professionele en gedifferentieerde corporate security-wereld. Er wordt nu gesproken over de ‘police extended family’. Hoe verhoudt de politie zich tot al deze organisaties? Hoe om te gaan met verschillen in doelstellingen, culturen en waarden van de rest van de familie? De politiefunctie verandert ook door snelle technologische ontwikkelingen (sensing, dataveillance en robotics). Dit gebeurt buiten de politie sneller dan binnen de politie. Ook hiervoor is weinig wetenschappelijke nieuwsgierigheid.

In het commentaar op de vorming van de Nationale politie wordt gewezen op de dominantie van minister Opstelten, die te veel tegelijkertijd wilde en ook nog eens in een moordend tempo: oprichting van het superministerie van Veiligheid en Justitie, nationalisering van de politie, bezuinigingen en opleggen van criminaliteitsdoelstellingen. Jarenlang duldde de minister – net als in het sprookje ‘De nieuwe kleren van de keizer’ – geen tegenspraak. Met de komst van de Nationale politie is het politiebestel opnieuw opgeschud en zijn gezagsdragers (de burgemeesters, het Openbaar Ministerie), de politie zelf, de nationale overheid, vakbonden en de Centrale Ondernemingsraad, de wetenschap en niet in het minst burgers op zoek naar wat goede politie is. Deze bundel maakt deze zoektocht inzichtelijk met behulp van opiniërende columns, essays en (niet-)gepubliceerde artikelen en hoofdstukken over de geschiedenis en de toekomst van de politiefunctie.

Boekpresentatie

Op vrijdag 15 december 2017 wordt Politie en liefde in tijden van onveiligheid feestelijk gepresenteerd in Nieuwspoort. Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

U bent vanaf 15.45 uur van harte welkom. De officiële presentatie van het boek begint om 16.00 uur. Chris van Dam (CDA), Guus Meershoek (UTwente/Politieacademie), Marc Schuilenburg (VU) en Parrhesia, de onafhankelijke denktank van de Politie zullen als sprekers optreden. Na afloop, rond 17.00 uur, vindt er een afsluitende borrel plaats. De bijeenkomst wordt gehouden in Nieuwspoort, Lange Poten 10, 2511 CL te Den Haag.

Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs. Deelname is kosteloos, maar in verband met de catering verzoeken wij u zich vóór 6 december a.s. aan te melden door een e-mail te sturen naar Saskia Haartsen: s.haartsen@boomdenhaag.nl

Auteursinformatie

Bob Hoogenboom is hoogleraar aan de Nyenrode Business Universiteit. Hij publiceert sinds 1985 over politie, bijzondere opsporingsdiensten, inspecties en autoriteiten, corporate security en inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Voor zijn proefschrift Het Politiecomplex (1994) ontving hij de Publicatieprijs van de Stichting Maatschappij Veiligheid en Politie. Hij werkte voor de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie, de Universiteit Leiden, de Erasmus Universiteit en Ernst & Young Forensics Caribbean. Sinds 1988 is hij verbonden aan de Politie academie.

Deze pagina delen: