Boekpresentatie: De Koning en de monarchie - Toekomstbestendig?

6 oktober 2020 11:30 — 13:00
Wolterskluwer 6 okt
Datum: 6 oktober 2020 11:30 — 13:00

Heeft de monarchie nog toekomst in Nederland? Twintig jaar geleden stond het koningschap volop ter discussie. Velen meenden dat het tijd was voor modernisering van de monarchie. Anno 2020 is er echter niet veel veranderd.

Prof. mr. P.P.T. (Paul) Bovend’Eert, hoogleraar Staatsrecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, geeft in zijn nieuw verschenen boek antwoord op de toekomstbestendigheid van de monarchie. In een toegankelijk staatsrechtelijk-historische uiteenzetting wordt de ontwikkeling van de monarchie in Nederland geschetst, rijk geïllustreerd met historische voorbeelden. Speciale aandacht gaat uit naar de kern van de koninklijke onschendbaarheid en de ministeriële verantwoordelijkheid, naar de vraag of de Koning buiten de regering geplaatst moet worden, naar zijn rol bij de kabinetsvorming en zijn functie als staatshoofd. Tevens wordt uitgebreid ingegaan op de uitgaven voor de monarchie, de ministeriële verantwoordelijkheid voor leden van het koninklijk huis en de bijzondere regels van erfopvolging. Op al deze aspecten zijn grotere of kleinere aanpassingen nodig om het koningschap een beter perspectief te geven voor de eenentwintigste eeuw.

Tijdens deze bijeenkomst wordt het eerste exemplaar van het boek aangeboden aan mr. Th. C. (Thom) de Graaf, Vice-President van de Raad van State.

In twee voordrachten wordt nader ingegaan op thema’s uit het boek. De sprekers zijn:

  • Mr. T.C. (Thom) de Graaf, Vice-President van de Raad van State
  • Dr. A.A.G.M. (Ronald) van Raak, lid Tweede Kamer voor de SP

Aansluitend is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Op uitnodiging is er beperkt publiek aanwezig. U kunt zich aanmelden via Pauline.Treffers@wolterskluwer.com. Het boek is te reserveren via deze link

Deze pagina delen: